Dal & Pulses

Jaika Chana dal 500gm
5% Off
₹54 ₹51

Jaika Chana dal 500gm

Jaika Tadka Dal 500gm
5% Off
₹85 ₹81

Jaika Tadka Dal 500gm

Jaika Red Chana 500gm
5% Off
₹59 ₹56

Jaika Red Chana 500gm

Jaika Chana dal 1kg
5% Off
₹105 ₹100

Jaika Chana dal 1kg

Jaika Harad Dal 500gm
5% Off
₹85 ₹81

Jaika Harad Dal 500gm

Jaika masoor dal 1kg
5% Off
₹139 ₹132

Jaika masoor dal 1kg

Jaika White Biri 1kg
5% Off
₹165 ₹157

Jaika White Biri 1kg

Jaika masoor dal 500gm
5% Off
Jaika Harad Dal 1kg
5% Off
₹169 ₹161

Jaika Harad Dal 1kg

Jaika Moong Dal 500gm
17% Off
₹75 ₹62

Jaika Moong Dal 500gm

Jaika Moong Dal 1kg
5% Off
₹149 ₹142

Jaika Moong Dal 1kg

Jaika White Biri 500gm
5% Off
Jaika White Matar 1kg
5% Off
₹109 ₹104

Jaika White Matar 1kg

Jaika White Matar 500gm
5% Off